Peisteknikk as – Hålandsvegen 24,4344‏ Bryne
 452 73 779

Kleberstein er en myk bergart med evnen til å lagre varme over lang tid.

Steinen kan være varm i opp til 12 timer etter at veden har brent ut.

Virkningsgraden på ovnene er ca. 85 %. Med den høye forbrenningen blir det lite aske igjen i ovnen og lite forurensende gasser i miljøet. Lav overflatetemperatur på ovnene gjør at støv og partikler ikke blir brent og det gir også et godt innemiljø.

Peisteknikk påtar seg alle typer oppdrag innen kleberstensovner/peiser, ta gjerne kontakt for råd og tips.

Vekt

Ved egenvekt på 300kg pr. km2, bør bjelkelag sjekkes.
Ved egenvekt over 380 kg. bør bjelkelag forsterkes eller fundamenteres.
(Sjekk med en tømmermann)