Peisteknikk as – Hålandsvegen 24,4344‏ Bryne
 452 73 779

Spørsmål & svar

Ildstedet ryker inn under opptenning og drift

Problem:

Undertrykk i rommet der ildstedet står – for lite lufttilførsel til rommet, fordi huset er for “tett”.

Løsning:

Sjekkes enkelt ved å fyre med et vindu på vid gap i rommet. Hjelper dette, må du sette inn flere/større ventiler.

Problem:

Undertrykk i rommet der ildstedet står - Kjøkkenvifte og /eller sentralt ventilasjonsanlegg trekker for mye luft ut av rommet.

Løsning:

Slå av/reguler kjøkkenvifte og/eller annen ventilasjon. Hjelper dette, må du sette inn flere/større ventiler i rommet.


Ryker ildstedet ditt fortsatt inn etter at du har sjekket ovenstående punkter?

Problem:

Røykrør fra to ildsteder er tilsuttet skorsteinen i samme høyde.

Løsning:

Monteres om. Høydeforskjell mellom røykrørene bør være min 200 mm.

Problem:

Røykrøret heller nedover.

Løsning:

Røykrøret må flyttes slik at det er stigende fra ildstedet til skorsteinen på min. 10 grader.

Problem:

Røykrøret stikker for langt inn i skorsteins-løpet.

Løsning:

Røykrøret må monteres om. Avsluttes 5 mm. før skorsteinen innervegg.

Problem:

Feieluke i kjeller eller loft står åpen eller er defekt - skaper falsk trekk.

Løsning:

Feieluker må alltid være lukket. Utette/defekte feieluker må skiftes.

Problem:

Spjeld/trekkventiler eller dører på peiser/ildsteder som ikke er i bruk står åpne - skaper falsk trekk.

Løsning:

Stenge spjeld, dører og trekkventiler på ildsteder som ikke er bruk.

Problem:

Åpent hull i skorstein etter ildsteder som er fjernet - skaper falsk trekk.

Løsning:

Hull må mures igjen.

Problem:

Defekt murverk i skorsteinen, for eksempel uttetthet rundt rørgjennomføringen og/eller ødelagte skillevegger mellom røykløp skaper falsk trekk.

Løsning:

Tett og puss igjen alle sprekker og utettheter.

Problem:

For stort tverrsnitt i skorstein. Liten eller ingen trekk.

Løsning:

Skorsteinen må rehabiliteres.

Problem:

For lite tverrsnitt i skorsteinsløpet - skorsteinen klarer ikke å transportere all røykgass ut i fri luft.

Løsning:

Installer et mindre ildsted eller bygg ny skorstein med større tverrsnitt.


Ildstedet ryker inn, når det er vind ute

Problem:

Skorsteinen ligger for lavt i forhold til omkringliggende terreng, bygninger, trær og lignende.

Løsning:

Forlenge skorsteinen. Evt. montere skorsteinshatt.

Problem:

Rommet hvor ildstedet står kommer på lesiden i forhold til vinden.

Løsning:

Sørg for overtrykk i rommet ved f.eks. å åpne ventiler, vinduer etc på vindsiden. Kan være at elektrisk røykavsug(vifte) må monteres.

Problem:

Turbulens rundt skorsteinen p.g.a. for flatt tak.

Løsning:

Øke skorsteinshøyden og/eller montere skorsteinshatt.


Ildstedet varmer for dårlig

Problem:

Ildstedet får for mye surstoff til forbrenningen p.g.a. lekkasje i underkant av ildstedet eller for stor skorsteinstrekk. Vanskelig å regulere forbrenningen og brenselet brenner fort opp.

Løsning:

Evt. lekkasjer må tettes. Skorsteinstrekken kan reduseres ved hjelp av en trekkbegrenser eventuelt spjeld.