Peisteknikk as – Hålandsvegen 24,4344‏ Bryne
 452 73 779

Miljøfyring

Bruk trekkventilene til å regulere varmeeffekten. Etter 5 - 15 min. fyring kan trekkventilene reguleres til ønsket stilling. For ildsted med 2 trekkventiler: Ventilene under døren tilfører ildstedet nødvendig undertrekk under opptenning, og skal lukkes når opptenning er ferdig. Overtrekken (over døren) sørger for "luftspyling" nedover glassene, dette for å holde disse rene. La peis bålet brenne "dø ut " av seg selv. Ilden eller asken i ildstedet må aldri slukkes med vann eller lignende, da dette kan forårsake sprekkdannelser i godset. For å unngå at skorsteinen "suger varme" fra rommet, bør dørene lukkes før peisen forlates. Slik fyrer du for å spare både penger og miljø:

  1. Bruk tørr ved (lagret minst i 2 år). Er veden rå, brukes en stor del av varmen til å fordampe fuktigheten. Dessuten blir sot - og tjæreavsetningen stor.
  2. Tenn opp med papir og vedfliser, legg på grovere ved etterhvert. Benytt aldri impregnert, malt eller lakkert tre.
  3. Plasser veden liggende; det utnytter brennverdien i veden bedre.
  4. Bruk aldri parafin, tennvæske e.l.
  5. Åpne trekkventilen på fullt, og la døren stå på gløtt i opptenningsfasen.
  6. Lukk døren når det brenner godt. Reguler varmeeffekten med trekkventilen. Før du åpner døren bør alltid trekkventilen åpnes slik at bålet/glørne "tar seg opp". Døren åpnes langsomt og event. røykutslag unngås.
  7. Fordel glørne ut over ovnsbakken før du legger på ny ved.

Riktig fyring, dvs. med tilstrekkelig lufttilførsel og tørr ved av passende grovhet, gir mest varme, minst sotdannelse, og er mest miljøvennlig.