Peisteknikk as – Hålandsvegen 24,4344‏ Bryne
 452 73 779

Fyr riktig - unngå brann

Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. La veden brenne helt ut til det er en stor haug med glør, før du legger i ny ved. Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr. Det blir lite varme og mye forurensing når ovnen fylles med store mengder ved og det fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Slik rundfyring danner beksot i skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og gi sotbrann (pipebrann). En sotbrann kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann i boligen.

Husk

Det er eiers ansvar at skorstein og ildsted til en hver tid er i orden. Er du usikker på om skorsteiner eller ildsteder er trygge, kontakt PeisTeknikk.

Skorsteinen

Gamle eller feilmonterte skorsteiner kan ha redusert sikkerhet. Skorsteiner er som alle andre byggevarer ikke evigvarende og svekkes etter hvert. Er du usikker på om skorsteinen er trygg, kontakt PeisTeknikk. Oppdager du sotbrann, steng straks alle ovns-ventiler og luker som fører til skorsteinen. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld – spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres i peisen. Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og andre steder der treverk og annet brennbart materiale kommer inn til skorsteinen.

Slokkingen bør du overlate til brannvesenet.

Ring nødnummer 110. Er det langt til nærmeste brannvesen, kan du prøve å slokke med et pulverapparat. Åpne sotluka i bunnen av skorsteinen forsiktig og styr slangen fra apparatet inn i skorsteinen. Trykk inn utløseren. Lukk igjen luka.
Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet. Forsikringsselskapet ditt bør også varsles.

Ny ovn?

Nye rentbrennende ovner gir 30-50 prosent mer varme enn gamle ovner og de forurenser mye mindre. Nye ovner sparer dermed både lommeboka og miljøet. Før du kjøper ny ovn, tenk gjennom hvilket oppvarmingsbehov du har. De fleste klarer seg med ovner som gir 2-6 kwh. Jo mindre ildstedet er, jo lettere er det å fyre riktig.
Vi anbefaler toppmontering av røykrør for tryggere og mer økonomisk fyring.

Ventilasjon

Fyring krever luft. Pass derfor på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne. Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn.

Installasjon og vedlikehold

Feie- og tilsynsavgiften du betaler til kommunen, dekker blant annet feiing og tilsyn med skorstein og ildsted. Derfor er det svært viktig for deg at du melder inn nymonterte ildsteder til det kommunale brann- og feiervesenet. Det samme gjelder om du gjør vesentlige endringer på eksisterende ildsted. På denne måten får feieren registrert hvilket behov boligen din har for feiing og tilsyn. Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig dersom installasjonen kontrolleres av kvalifisert kontrollør. Oppføring og rehabilitering av skorstein er søknadspliktig. Søknad skal sendes bygningsmyndighetene i kommunen.
For mer informasjon om fyring, ildsteder og skorsteiner, besøk nettstedene nederst på siden.