Peisteknikk as – Hålandsvegen 24,4344‏ Bryne
 452 73 779

Rehabilitering skorsteiner

Skorsteiner slites og forringes med tiden.

  • dot.gifHvorfor rehabilitere skorsteiner?

Skorsteiner slites og forringes med tiden. Riktig og systematisk vedlikehold bidrar til at skorsteinens levetid økes, men den varer ikke evig. Rehabiliteringsmåte varierer for de forskjellige typene av skorsteiner. En skorstein som er i dårlig stand er en potensiell brannkilde!

NB! Skal man bytte ut en gammel kjel med en moderne, må man være oppmerksom på at nye kjeler som regel har lavere røykgasstemperatur enn de gamle. Dette kan medføre at røykgassen fra det nye anlegget kan kondensere i skorsteinen og føre til vannskader som løpesot og frostspregninger. Be Peisteknikk a/s om en vurdering av skorsteinen og mulige løsninger. Feiervesenet kan også komme med verdifull informasjon i denne sammenheng.

Hvordan får du vite at det er på tide å rehabilitere skorsteinen?

Det vil i de fleste tilfeller være feiervesenet som oppdager større eller mindre feil med skorsteiner i forbindelse med deres tilsyn med fyringsanlegg i boliger. Dette tilsynet er bestemt utført minst hvert fjerde år. Årsakene til at skorsteiner må utbedres er mange, men i de fleste tilfeller er det rett og slett elde. Skorsteiner som er mer enn 30 år trenger vanligvis en eller annen form for vedlikehold og i mange tilfeller total rehabilitering. Skorsteinen er et viktig enkeltprodukt i boligen og den må den være i orden ! Metodene for rehabilitering av skorsteiner deles opp i forhold til de materialene som benyttes i røykkanalen: Sementbaserte -, keramikkbaserte – og stålbaserte systemer.
Disse tre kan igjen hver for seg deles opp i isolert - og ventilert løsning.
Er du usikker på skorsteinens tilstand, eller vurderer å skifte ut fyringsanlegget eller ildstedet bør Peisteknikk a/s kontaktes for å få skorsteinene kontrollert.

Etter en slik rehabilitering blir en gammeldags teglsteinskonstruksjon "gjort om" til en moderne elementskorstein. Det vil blant annet si at den kan stilles opp inntil brennbart materiale på to sider og helt inntil på alle fire sider i gjennomføringer gjennom etasjeskillere og tak.

I forbindelse med rehabilitering avskorsteinen, kan den dimensjoneres slik at fyringsanlegget kan justeres optimalt og gi bedre fyringsøkonomi. Skorsteinen vil da kunne tåle lave røykgasstemperaturer og kondensasjon.

Å tenke langsiktig er viktig i forbindelse med rehabilitering av skorsteiner. Det nyrehabiliterte skorsteinsproduktet skal vare i mange år og det er derfor viktig å tenke på hvilke fyringsmetoder en ønsker både på kort og lang sikt.

Ved spørsmål ta kontakt med Peisteknikk a/s. Vi dimensjonerer, leverer og monterer, samt leverer alltid skriftlig dokumentasjon på utført arbeid og ordner det formelle med ditt lokale feiervesen.