Spørsmål & svar


dot.gifIldstedet ryker inn under opptenning og drift

Problem:
Undertrykk i rommet der ildstedet står - for lite lufttilførsel til rommet, fordi huset er for "tett".
Løsning:
Sjekkes enkelt ved å fyre med et vindu på vid gap i rommet. Hjelper dette, må du sette inn flere/større ventiler.


Problem:
Undertrykk i rommet der ildstedet står - Kjøkkenvifte og /eller sentralt ventilasjonsanlegg trekker for mye luft ut av rommet.
Løsning:
Slå av/reguler kjøkkenvifte og/eller annen ventilasjon. Hjelper dette, må du sette inn flere/større ventiler i rommet.


dot.gifRyker ildstedet ditt fortsatt inn etter at du har sjekket ovenstående punkter?

Problem:
Røykrør fra to ildsteder er tilsuttet skorsteinen i samme høyde.
Løsning:
Monteres om. Høydeforskjell mellom røykrørene bør være min 200 mm.


Problem:
Røykrøret heller nedover.
Løsning:
Røykrøret må flyttes slik at det er stigende fra ildstedet til skorsteinen på min. 10 grader.


Problem:
Røykrøret stikker for langt inn i skorsteins-løpet.
Løsning:
Røykrøret må monteres om. Avsluttes 5 mm. før skorsteinen innervegg.


Problem:
Feieluke i kjeller eller loft står åpen eller er defekt - skaper falsk trekk.
Løsning:
Feieluker må alltid være lukket. Utette/defekte feieluker må skiftes.


Problem:
Spjeld/trekkventiler eller dører på peiser/ildsteder som ikke er i bruk står åpne - skaper falsk trekk.
Løsning:
Stenge spjeld, dører og trekkventiler på ildsteder som ikke er bruk.


Problem:
Åpent hull i skorstein etter ildsteder som er fjernet - skaper falsk trekk.
Løsning:
Hull må mures igjen.


Problem:
Defekt murverk i skorsteinen, for eksempel uttetthet rundt rørgjennomføringen og/eller ødelagte skillevegger mellom røykløp skaper falsk trekk.
Løsning:
Tett og puss igjen alle sprekker og utettheter.


Problem:
For stort tverrsnitt i skorstein. Liten eller ingen trekk.
Løsning:
Skorsteinen må rehabiliteres.


Problem:
For lite tverrsnitt i skorsteinsløpet - skorsteinen klarer ikke å transportere all røykgass ut i fri luft.
Løsning:
Installer et mindre ildsted eller bygg ny skorstein med større tverrsnitt.


dot.gifIldstedet ryker inn, når det er vind ute

Problem:
Skorsteinen ligger for lavt i forhold til omkringliggende terreng, bygninger, trær og lignende.
Løsning:
Forlenge skorsteinen. Evt. montere skorsteinshatt.


Problem:
Rommet hvor ildstedet står kommer på lesiden i forhold til vinden.
Løsning:
Sørg for overtrykk i rommet ved f.eks. å åpne ventiler, vinduer etc på vindsiden. Kan være at elektrisk røykavsug(vifte) må monteres.


Problem:
Turbulens rundt skorsteinen p.g.a. for flatt tak.
Løsning:
Øke skorsteinshøyden og/eller montere skorsteinshatt.

dot.gifIldstedet varmer for dårlig

Problem:
Ildstedet får for mye surstoff til forbrenningen p.g.a. lekkasje i underkant av ildstedet eller for stor skorsteinstrekk. Vanskelig å regulere forbrenningen og brenselet brenner fort opp.
Løsning:
Evt. lekkasjer må tettes. Skorsteinstrekken kan reduseres ved hjelp av en trekkbegrenser eventuelt spjeld.

Utskrift